Bizi takip edin:

Career

Ana Sayfa Özel Durum Açıklamaları

Özel Durum Açıklamaları

2022 Yılı Yatırımcı Sunumu - 14.03.2023

2022 Yılı Mali Sonuçlar ve 2023 Yılı Geleceğe Dönük Değerlendirmeler - 14.03.2023

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu - 14.03.2023

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim - 07.03.2023

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 07.03.2023

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi YK Kararı - 03.03.2023

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu - 03.03.2023

Mağaza açılışları ve güncel mağaza sayısı hk. - 01.03.2023

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu - 01.03.2023

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu - 28.02.2023

2022 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - 28.02.2023

Sorumluluk Beyanı (Konsolide) - 28.02.2023

Sürdürülebilirlik Raporu - 28.02.2023

Faaliyet Raporu (Konsolide) - 28.02.2023

Finansal Rapor - 28.02.2023

Esas Sözleşme Tadili T.C.Ticaret Bakanlığı Onayı Hk. - 27.02.2023

Şirket Genel Bilgi Formu - 21.02.2023

Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Hk. - 20.02.2023

Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı Hk. - 16.02.2023

Deprem Bölgesine Yapılan Ayni Yardımlar Hk. - 13.02.2023

Esas Sözleşme Tadili Hk. - 13.02.2023

Yönetime İlişkin Bilgiler Hk. - 09.02.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk. - 03.02.2023

Yeni İş İlişkisi Hk. - 01.02.2023

Mağaza Açılışları ve Güncel Mağaza Sayısı Hk. - 01.02.2023

Yeni İş İlişkisi Hk. - 31.01.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk. - 31.01.2023

Mağaza Açılışları ve Güncel Mağaza Sayısı Hk. - 18.01.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk. - 11.01.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim Hk. - 10.01.2023

Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine İlişkin Başvuru Hk. - 15.12.2022

Yeni İş İlişkisi Hk. - 17.11.2022

Kıbrıs Mağaza Açılışı Hk. - 17.11.2022

Mağaza Açılışları ve Güncel Mağaza Sayısı Hk. - 15.11.2022

Yeni İş İlişkisi Hk. - 14.11.2022

Yeni İş İlişkisi Hk. - 08.11.2022

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu - 08.11.2022

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor - 08.11.2022

Sorumluluk Beyanı (Konsolide) - 07.11.2022

Faaliyet Raporu (Konsolide) - 07.11.2022

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama - 07.11.2022

Yeni İş İlişkisi Hk. - 20.10.2022

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Hk. - 12.10.2022

Mağaza Açılışları ve Güncel Mağaza Sayısı Hk. - 03.10.2022

Yurtdışı Mağaza Açılışı Hk. - 28.09.2022

Kıbrıs Mağaza Açılışı Hk. - 23.09.2022

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk. - 19.09.2022

Üst Düzey Yönetici Ataması Hk. - 13.09.2022

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu - 08.09.2022

Mağaza Açılışları ve Güncel Mağaza Sayısı Hk. - 05.09.2022

2022 Finansal Yılı İlk Yarısına İlişkin Güncel Yatırımcı Sunumu - 25.08.2022

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor - 23.08.2022

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu - 16.08.2022

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 - 16.08.2022

2022 Yılı 2. Çeyrek Mali Sonuçlar ve 2022 Yılı Geleceğe Dönük Değerlendirmeler - 15.08.2022

Sorumluluk Beyanı (Konsolide) - 11.08.2022

Faaliyet Raporu (Konsolide) - 11.08.2022

Finansal Rapor - 11.08.2022

Şirket Genel Bilgi Formu - 05.08.2022

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 05.08.2022

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim - 29.07.2022

Şirket Politikalarının Oluşturulması Hk. - 04.07.2022

Bilgilendirme Politikası Hk. - 04.07.2022

Kar Dağıtım Politikası Hk. - 04.07.2022

Yönetim Kurulu Komiteleri - 04.07.2022

Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Hk. - 30.06.2022

Esas Sözleşme Hk. - 24.06.2022

Şirket Genel Bilgi Formu - 24.06.2022

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ataması Hk. - 21.06.2022

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması Hk. - 01.06.2022

Mağaza Açılışları ve Güncel Mağaza Sayısı Hk. - 01.06.2022

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. Fiyat İstikrarı Sürecinin Sona Ermesi Hk. - 23.05.2022

Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu Hk. - 23.05.2022

2022 Yılı 1. Çeyrek Mali Sonuçlar ve 2022 Yılı Geleceğe Dönük Değerlendirmeler - 11.05.2022

SUWEN 2022 1. Çeyrek Konsolide Finansal Tablolar 09.05.2022

Sorumluluk Beyanı - 09.05.2022

Mağaza Açılışı Hk. - 26.04.2022